Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği

Başlık: Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği
Sayı: 2015-6
Yazar(lar): Elif Selin Ekmen Nakibullah Mahdum
Dil: Türkçe
Tarih: Mayıs 2015
Özet: Son yıllarda Türkiye’de demiryolu sektöründe önemli yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Bu yatırımlar içinde en çok dikkat çeken ise Yüksek Hızlı Tren (YHT) yatırımlarıdır. Ülkemizde YHT ile yolcu taşımacılığı 2009 yılında başlamış olup, hâlihazırda T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Eskişehir-Konya güzergâhlarındaki YHT hatlarında sürdürülmektedir. TCDD’nin hedefleri arasında YHT hatlarının artırılması ve YHT ile yolcu taşımacılığının yaygınlaştırılması önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede, tamamlanan hatların yanı sıra, Ankara’yı merkez alan farklı hatlarda YHT yatırımları devam etmektedir. Bu çalışmada seçilmiş ülkelerde ve Türkiye’de YHT işletmeciliği, YHT’nin gelişimi ile yapılan ve yapılmakta olan YHT yatırımları temel hatlarıyla ele alınmaktadır. YHT’lerin, zaman tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlaması, konforlu ve güvenli olması gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Bunların yanında, alternatif ulaşım modlarında görülen karmaşıklığın ve kazaların azaltılması da YHT’lerin faydaları arasındadır. YHT yatırımları ülkenin saygınlığı açısından önemli ulaşım yatırımları olup, sosyal ve uluslararası alandaki konumları açısından YHT yatırımlarının maliyetine katlanılabilirliğin doğru hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Başlangıç ve sabit maliyetleri yüksek olan YHT’lerin gelir getirici olabilmesi için hizmet sağlanan bölgedeki yolcu potansiyelinin yüksek ve doluluk oranlarının tam kapasiteye yakın olması gerekmektedir. Ayrıca, yapılan seferlerin de sık olması, taşınan yolcu sayısı için önemli olup, tarifelerin, müşterilerin ödeme yapabilmeleri bakımından diğer ulaşım modlarıyla rekabet edebilirliği de büyük öneme sahiptir.
Dosya: Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği