IPARD Programı Kapsamında Riskli Proje Seçiminde Promethee Metodunun Kullanılması

Başlık: IPARD Programı Kapsamında Riskli Proje Seçiminde Promethee Metodunun Kullanılması
Sayı: 2014-5
Yazar(lar): Suat Atan
Dil: Türkçe
Tarih: Ağustos 2014
Özet:
IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)-Katılım öncesi Mali Yardım Aracının temel amacı aday ülkeler için üyelik sonrasında başlayacak yapısal fonlar ve uyum fonlarının kullanımına zemin hazırlamaktır. Türkiye’de (IPA) kapsamında finanse edilen projeler; Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, bölgesel ve Sınır ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma(IPARD) olmak üzere 5 ayrı bileşen altında uygulanmaktadır. Türkiye’de AB fonlarının kullanımı, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimi için AB ile Türkiye arasındaki anlaşmalar doğrultusunda çeşitli mekanizma ve idari yapılar teşkil edilmiştir. IPARD programı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmektedir. IPARD ve diğer bileşenlerde, ilgili kurumlar tarafından yürütülen tüm projelerin izlenmesi ve harcamalarının genel uygunluğunun kontrolü Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olan Hazine Müsteşarı adına Hazine Müsteşarlığı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Destek Ofisi (bundan böyle NAO Ofis) tarafından yürütülmektedir. AO Ofis tarafından bu görev kapsamında IPA bileşeni altındaki projelerde yapılan harcamaları doğrulamak amacıyla ilgili projelere yerinde kontrol ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilmekte olan bu ziyaretler belirli bir risk metodolojisine göre yapılmaktadır. Bu çalışma kullanılmakta olan mevcut metodoloji yerine farklı bir karar destek metodu olan Promethee’yi önermektedir. Çalışma kapsamında öncelikle mevcut risk metodolojisi tartışılmış daha sonra da Promethee metodu ile uygulama da yapılmış olup, bu karar destek metodunun NAO Ofis risk analizlerinde mevcut risk metodolojisine göre daha çeşitli üstünlükleri olduğu değerlendirilmiştir.
Dosya: IPARD Programı Kapsamında Riskli Proje Seçiminde Promethee Metodunun Kullanılması