Seed Capital (Çekirdek Sermayesi)

Başlık: Seed Capital (Çekirdek Sermayesi)
Sayı: 2014-2
Yazar(lar): Sadrettin Karabeyeser
Dil: Türkçe
Tarih: Ağustos 2014
Özet:
Bu çalışma çekirdek sermayesine ilişkin genel bir çerçeve çizmekle birlikte çekirdek sermayesinin fikir aşamasındaki şirketlerin finansman zincirinde nasıl bir yere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerde çekirdek sermayesini sağlayan kaynaklardan biri olan çekirdek sermayesi fonları da çalışmanın kapsamına girmektedir. Ayrıca, İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin çekirdek sermayesinin geliştirilmesine yönelik uygulamalarına yer verilmiştir.
Dosya: Seed Capital (Çekirdek Sermayesi)