MEVZUAT Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

Mevzuat

Türk Sigortacılık Mevzuatı
Kanunlar Bakanlar Kurulu Kararları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (06.02.2015 - 29259)
27.5.2015
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (01.06.2015 -29373)
2.6.2015
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (24.06.2015 - 29396)
24.6.2015
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
26.6.2013
Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Yatların Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar (R.G.:19.12.2008 - 27085 -- Karar No:2008/14373)
12.12.2012
Hazine Müsteşarlığınca Belirlenecek Sorumluluk Sigortalarının, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 15 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar (RG:3.1.2008 - 26745 -- Karar No:207/13028)
12.12.2012
Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (RG:3.8.2007 - 26602 -- Karar No:2007/12467)
12.12.2012
Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (RG:3.8.2007 - 26602 -- Karar No:2007/12467)
12.12.2012
Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (RG:3.8.2007 - 26602 -- Karar No:2007/12467)
12.12.2012
Yönetmelikler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik (29.05.2016 - 29726)
31.5.2016
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (16.01.2016 - 29595)
20.1.2016
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (28.08.2015 - 29459)
11.11.2015
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği (25.08.2015 - 29456)
25.8.2015
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.08.2015 - 29456)
25.8.2015
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (30.4.2011 - 27920)
12.12.2012
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (24.7.2007 - 26623)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (7.8.2007 - 26606)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik (21.06.2008- 26913)
12.12.2012
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği (10.10.2012 - 28437)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik (07.08.2007- 26606)
12.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.9.2011 - 28055)
12.12.2012
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( 08.05.2010 - 27575 )
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.2015 - 29454)
25.8.2015
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (14.09.2011 - 28054)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.08.2015 - 29454)
25.8.2015
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği (01.04.2015 - 29313)
1.4.2015
Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.12.2012
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.03.2015 - 29294)
18.3.2015
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik (08.10.2013 - 28789)
8.10.2013
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (22.04.2014 - 28980)
30.5.2014
Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği (22.6.2008 - 26914)
12.12.2012
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2015 - 29313)
1.4.2015
Aktüerler Yönetmeliği (15.8.2007 - 26614)
12.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2014 - 29084)
12.8.2014
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği (22.6.2008 - 26914)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
1.4.2014
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği (23.10.2013 - 28800)
19.11.2013
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik (14.7.2007 - 26582)
12.12.2012
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (28.10.2007 - 26684)
12.12.2012
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik (17.8.2007 - 26616)
12.12.2012
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik (12.7.2008 - 26934)
12.12.2012
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (1.7.2008 - 26923)
12.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (14.7.2007 - 26582)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (21.6.2008 - 26913)
12.12.2012
Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.03.2015 - 29287)
13.5.2015
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (28.6.2008 - 26920)
12.12.2012
Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği (1.6.2008 - 26893)
12.12.2012
Güvence Hesabı Yönetmeliği (26.7.2007 - 26594)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (23.08.2015 - 29454)
25.8.2015
Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği (1/3/2009 - 27156)
12.12.2012
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği (9.8.2008 - 26962)
12.12.2012
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2013 - 28720)
27.7.2013
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2013 - 28720)
27.7.2013
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.07.2013 - 28717)
24.7.2013
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.06.2013 - 28682)
26.6.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (19.1.2008 - 26761)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.7.2008 - 26934)
12.12.2012
Tebliğler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1)?DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 2018/1
18.6.2018
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (R.G. 28.10.2015 - 29516)
4.11.2015
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1) (R.G. 21.07.2010 - 27648)
26.5.2015
Maden Çalışanları ZFKS Tarife ve Talimatı Tebliği (06.05.2015 - 29347)
27.5.2015
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ (21.01.2009 - 27117)
13.12.2012
Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (21.01.2009 - 27117)
13.12.2012
Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliği (Tebliği No.2007- 1) (R.G. 11.7.2007-26579)
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (31.12.2008 - 27097 4.mükerrer)
13.12.2012
Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği (Rekabet Kurumu'ndan) (Tebliğ No:2008/3) (R.G. 1.2.2008 - 26774)
13.12.2012
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2008/1) (R.G. 18.4.2008 - 26851)
13.12.2012
Genelgeler
2018 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2017 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Katılım Sigortacılığının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/22)
2.2.2018
2018 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/23)
2.2.2018
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (2017/18)
8.11.2017
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17)
8.11.2017
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğe ilişkin Genelge (2017/16)
8.11.2017
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/15)
8.11.2017
Kara Araçları Kasko Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/14)
8.11.2017
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/13)
1.11.2017
Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge (2017/12)
1.11.2017
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/11)
1.11.2017
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/10)
1.11.2017
Güvence Hesabına Aktarılacak Katılma Payları Hakkında Genelge (2017/9)
1.11.2017
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/8)
1.11.2017
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2017/7)
20.10.2017
10.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2017/6)
24.8.2017
Sigortacılık E-başvuru Sistemine İlişkin Genelge (2017/5)
21.7.2017
Mali Ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2017/4)
15.5.2017
Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2017/3)
18.4.2017
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/1)
11.4.2017
2016 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkesine Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge (2016/1)
11.1.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2)
24.2.2016
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2016/3)
24.2.2016
Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4)
24.2.2016
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/5)
24.2.2016
Reasürans Anlaşmalarına İlişkin Genelge (2016/7)
29.2.2016
(2015/32) Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/8)
24.2.2016
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12 nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (2016/9)
2.3.2016
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/11)
2.3.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/13)
28.3.2016
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/15)
29.4.2016
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2016/16)
18.5.2016
Kredi İle Bağlantılı Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinin Kredi Sözleşmesinden Cayılması Durumunda İptal Edilmesine İlişkin Genelge (2016/17)
11.5.2016
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Genelge (2016/18)
6.9.2016
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge (2016/22)
6.9.2016
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2016/27)
4.8.2016
Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/28)
19.7.2016
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/29)
5.8.2016
(2015/32) Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Dair Genelge (2016/32)
22.9.2016
Bağımsız Denetim Raporları ile Reasürans Raporlarının Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Genelge (2016/38)
30.12.2016
Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge (2016/37)
11.11.2016
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik Uyarınca Sigorta Hakemleri İle Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyime İlişkin Genelge (2016/23)
6.9.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/26)
6.9.2016
29.09.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/30)
6.9.2016
Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2016/33)
11.10.2016
İnternet Erişimi Sağlanamayan Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/35)
4.11.2016
(2007/27) Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/36)
4.11.2016
2015 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
23.12.2011 Tarihli ve 2011/22 Sayılı Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/57)
28.12.2015
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51)
8.12.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/53)
2.12.2015
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2015/42 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/52)
3.12.2015
Aktüerlik Unvanına Sahip Kişilerin Bağımsız Denetim Firmalarında Sunacakları Hizmete İlişkin Genelge (2015/8)
13.5.2015
Muallak Tazminat Karsiligina Iliskin Genelgede Degisiklik Yapilmasina Iliskin Genelge (2015/7)
11.11.2015
Rücu ve Sovtaj Tutarlarina İlişkin Genelge (2015/6)
11.11.2015
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/5)
9.11.2015
Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesine İlişkin Genelge (2015/4)
28.1.2015
Kefalet ve Tek Risk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/3)
9.11.2015
Erasmus Plus Kapsamındaki Yararlanıcıların İkamet İzni Taleplerinde Aranacak Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Genelge (2015/1)
28.1.2015
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/20) (25/11/2015 tarihinden itibaren geçerli olan metin)
3.12.2015
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/48)
3.12.2015
2015/20 Sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2015/44)
30.11.2015
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Uygulanması Hakkında Genelge (2015/20)
24.6.2015
Hayat Dışı Grubu Sigortalar Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/40)
2.11.2015
Hayat Grubu Sigortaları Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/38)
19.10.2015
(2013/19) Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/36)
6.11.2015
Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelge (2015/32)
3.12.2015
06.06.2014 Tarih ve 9/2014 Sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/31)
26.11.2015
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/42)
19.11.2015
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2015/30)
17.8.2015
Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34)
1.9.2015
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/43)
23.11.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/37)
13.10.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/29)
13.10.2015
Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetlere İlişkin Genelge (2015/39)
3.12.2015
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/28)
26.11.2015
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Genelge (2015/27)
3.8.2015
2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/26)
26.11.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/25)
13.10.2015
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/23)
26.11.2015
Hasar Dosyası Açılışında Maktu Tutar Kullanılmasına İlişkin Genelge (2015/45)
3.12.2015
Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)
26.11.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/19)
22.6.2015
16/1/2015 tarihli ve 2015/4 sayılı Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/18)
26.6.2015
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/17)
16.6.2015
Motorlu Araç Sigortalarında Logosuz Orijinal Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge (2015/16)
26.11.2015
Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2015/15)
26.11.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Kapsamında Tazminat Ve Giderlerin Ödenmesine İlişkin Genelge (2015/14)
28.5.2015
13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/13)
26.11.2015
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Genelge (2015/12)
26.11.2015
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelge (2015/11)
13.10.2015
Sağlık, Hastalık, Ferdi Kaza ve Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Bilgilendirme Formu İçeriğine İlişkin Genelge (2015/10)
26.5.2015
Bina Tamamlama Sigortasına İlişkin Genelge (2015/9)
25.5.2015
2014 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Mutabakat Projesi Kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Veri Transferlerine İlişkin Genelge (No: 2014/15)
1.12.2014
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esaslarına İlişkin Genelgenin (2013/12) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2014/12)
26.9.2014
Elektronik Ortam ya da Çağrı Merkezi Kanalıyla Sigorta Sözleşmelerinin Akdedilmesi İçin Gerekli Teknik Altyapı Hakkında Genelge (2014/10)
31.10.2014
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/6)
30.5.2014
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (2014/11)
8.9.2014
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2014/8)
26.5.2014
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2014/4)
18.4.2014
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2014/2)
17.3.2014
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/3)
16.5.2014
Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Duyuru ve E-Mevzuat Görüş Sistemine İlişkin Genelge (2014/5)
29.4.2014
Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Duyuru ve E-Mevzuat Görüş Sistemine İlişkin Genelge (2014/5)
29.4.2014
2013 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sorumluluk Sigortalarında Birden Çok Sigorta Hükümlerinin Uygulanabilirliği Hakkında Genelge (No: 2013/6)
28.5.2013
26.04.2013 tarihli ve 2013/7 sayılı "Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No: 2013/9)
5.6.2013
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde Tutulan Hasar Verilerindeki Hataların Düzeltilmesine İlişkin Genelge (2013/17)
5.11.2013
Emeklilik İradı Ürünleri Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (No: 2013/14)
29.7.2013
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sigorta ve Reasürans Şirketlerindeki Denetim Müessesesine İlişkin Genelge (No: 2013/4)
4.3.2013
Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması Ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge (No: 2013/7)
31.5.2013
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelgenin Değiştirilmesine Dair Genelge (2013/18)
19.11.2013
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelgenin Değiştirilmesine Dair Genelge (2013/18)
19.11.2013
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (No: 2013/12)
25.7.2013
Sigorta Şirketleri ile Reasürans Şirketlerinin Yillik Faaliyet Raporlarinin Hazirlanmasi ve Sunumuna İlişkin Genelge (No: 2013/5)
29.3.2013
2012 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Genelge (No : 2012/ 1)
13.12.2012
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/3)
13.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bildirimine İlişkin Genelge (No: 2012/5)
13.12.2012
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/6)
13.12.2012
31.05.2012 tarihli ve 2012/5 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.07.2012 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi Ve Bildirimine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/ 7)
13.12.2012
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin 2007/ 18 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/ 8)
13.12.2012
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge III (No: 2012/ 9)
13.12.2012
Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (No: 2012/ 10)
13.12.2012
Zorunlu Sigortalar (Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar) Çerçevesinde Aktüeryal Hesaplamayı Gerektiren Tazminat Ödemelerinde Uygulamaya İlişkin 2010/ 4 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (No: 2012/ 11)
13.12.2012
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge
13.12.2012
2011 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Davalık Dosyalar, AZMM ve Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesiyle İlgili İlave Açıklamalara İlişkin Genelge ( No : 2011/1 )
13.12.2012
Sağlık Sigortası Sözleşmelerine İlişkin Genelge( No : 2011/3 )
13.12.2012
Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge ( No: 2011/5 )
13.12.2012
Kredi Branşında Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Sorumluluk Branşlarında Muallak Tazminat Karşılığının Ayrılması Hususlarında İlave Açıklamalara İlişkin Genelge ( No: 2011/6 )
13.12.2012
Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge ( No : 2011/8 )
13.12.2012
2010 ve 2011 Yıllarında AZMM Sonuçlarının Aşamalı Olarak Uygulanması Hakkında Genelge ( No : 2011/10 )
13.12.2012
Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge ( No : 2011/15 )
13.12.2012
Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge ( No : 2011/16 )
13.12.2012
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge ( No : 2011/17 )
13.12.2012
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge ( No : 2011/18 )
13.12.2012
Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelge ( No : 2011/22 )
13.12.2012
Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge( No : 2011/23 )
13.12.2012
2010 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge ( No : 2010 / 2 )
13.12.2012
Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge ( No : 2010 / 5 )
13.12.2012
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge ( No: 2010/ 9 )
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Reasürans Politikaları Başlıklı 15 inci Maddesinde Yer Alan Bölüşmeli Tretelerden Kotpar Reasürans Anlaşmalarında Tek Bir Reasüröre Yapılacak Devir Oranının Hesaplanmasına İlişkin Genelge ( No: 2010 / 11)
13.12.2012
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge ( No: 2010/ 9 )
13.12.2012
Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge ( No: 2010 / 12 )
13.12.2012
Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge ( No: 2010 / 13)
13.12.2012
Hayat Branşına İlişkin Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Hesaplama Esaslarına İlişkin Genelge ( No: 2010 / 14 )
13.12.2012
Motorlu Araç Sigortalarında Sigorta Bilgi Merkezine Yapılacak Veri Transferleri Hakkında Genelge ( No : 2010/15 )
13.12.2012
2010/12 ve 2010/14 sayılı Genelgeler ile 2010/29 sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge ( No : 2010/16 )
13.12.2012
Reasürans Anlaşması Niteliği Taşımayan Tretelere İlişkin Genelge ( No : 2010/22 )
13.12.2012
Şüpheli Rücu ve Sovtaj Alacaklarına İlişkin Tahsilatların Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge ( No : 2010/23 )
13.12.2012
2009 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) 01.04.2009 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Uygulanacak Tarifelerin Belirlenmesi ve Bidirimine İlişkin Genelge (No:2009/1)
13.12.2012
Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (No: 2009/2)
13.12.2012
Emeklilik Planlarının Tasdiki ve Elektronik Plan Tanımlama Sistemi Hakkında Genelge (No: 2009/3)
13.12.2012
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (No: 2009/4)
13.12.2012
2009/1 Sayılı Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ Uyarınca Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyime İlişkin Genelge (No: 2009/8)
13.12.2012
2007/24 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:2009/11)
13.12.2012
2007/24 ve 2009/11 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No: 2009/12)
13.12.2012
Hayat, Ferdi Kaza, Sağlık ve Hastalık Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (No:2009/13)
13.12.2012
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine İlişkin Genelge (No: 2009-14)
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin Genelge (No: 2009-15)
13.12.2012
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No:2009/16)
13.12.2012
Hayat Sigortaları Aktüerya Raporunun Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (No: 2009/17)
13.12.2012
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge(No:2009/20)
13.12.2012
2008 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (Genelge No:2008/1)
13.12.2012
Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Tablosuna İlişkin Genelge (Genelge No:2008/2)
13.12.2012
Risk Primi Hesabında Ortalama Yaş Kullanımına İlişkin Genelge (Genelge No:2008/3)
13.12.2012
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Altyapı Yeterliliklerinin Sınanmasında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge (Genelge No:2008/4)
13.12.2012
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge (Genelge No:2008/5)
13.12.2012
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge (Genelge No:2008/7)
13.12.2012
Hayat Sigortaları Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (Genelge No:2008/8)
13.12.2012
Hayat Sigortalarına Ek Olarak Verilen Teminatlar İle Uzun Süreli Ferdi Kaza Ve Hastalık Sigortalarının Prim Ve Matematik Karşılık Hesabına İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/9)
13.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin Sigorta Şirketleri Tarafından Belirlenmesine İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/11)
13.12.2012
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge II (Genelge No:2008/12)
13.12.2012
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (Genelge No:2008/22)
13.12.2012
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2008/20)
13.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin 01.10.2008 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Belirlenmesine İlişkin Genelge (No: 2008/23)
13.12.2012
Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına İlişkin Genelge (2008/26)
13.12.2012
Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Genelge (Genelge No:2008/27)
13.12.2012
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12 nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/28)
13.12.2012
Sigorta Şirketlerince İlk Defa Uygulamaya Konulacak Ürünlere İlişkin Genelge (Genelge No:2008/29)
13.12.2012
Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelge (Genelge No: 2008/31)
13.12.2012
2008/32 Sayılı Genelge
13.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Tarifelerinin 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Sigorta Şirketlerince Belirlenmesine İlişkin Genelge (2008/33)
13.12.2012
Hayat Dışı Sigortalar Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (No:2008/34)
13.12.2012
2007 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/27)
13.12.2012
Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık Ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge (Genelge No:2007/26)
13.12.2012
Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanmasına Ve Ertelenmiş Komisyon Gelir Ve Giderleri İçin Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/25)
13.12.2012
Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge (Genelge No:2007/24)
13.12.2012
Bireysel Kredi Kullananlar İçin Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas Ve Usullere İlişkin Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge (Genelge No:2007/23)
13.12.2012
Sigortacılık Kanununun Sigorta Eksperlerine İlişkin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/22)
13.12.2012
Devam Eden Riskler Karşılığı Ve Dengeleme Karşılığına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/21)
13.12.2012
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Asgari Teminatın Hesabına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/20)
13.12.2012
Sigortacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Branş Kodlarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/19)
13.12.2012
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/18)
13.12.2012
5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 11 İnci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/17)
13.12.2012
Hayat Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/16)
13.12.2012
Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına Ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/15)
13.12.2012
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Tesis Etmeleri Gereken Teminatlara İlişkin Genelge (Genelge No:2007/14)
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Yayımlayacağı İlan Ve Reklamlara İlişkin Genelge (Genelge No:2007/13)
13.12.2012
11.07.2007 Tarihli Ve 26579 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2007/1 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Sigorta Genel Şartları Bazında Uygulama Esaslarına Dair Genelge (Genelge No:2007/12)
13.12.2012
11.07.2007 Tarihli Ve 26579 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2007/1 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Uygulama Esaslarına Dair Genelge (Genelge No:2007/11)
13.12.2012
Devlet Destekli Tarım Sigortalarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/10)
13.12.2012
Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şekline İlişkin Genelge (Genelge No:2007/9)
13.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği Hakkında Genelge (Genelge No:2007/7)
13.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Yönetmeliği Hakkında Genelge (Genelge No:2007/6)
13.12.2012
2007/12467 Sayılı Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karara Dair Genelge (Genelge No:2007/5)
13.12.2012
Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (Genelge No:2007/4)
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2007/3)
13.12.2012
G2007-1.doc
13.12.2012
2007 Yılından Önceki Yıllarda Yayınlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Belli Bir Sigorta Sirketine Zorlama (04.07.2001 - 55502)
13.12.2012
Enflasyon (14.07.2003 - 43998)
13.12.2012
Hasar Başvuru Belgeleri (20.05.2003 - 30536)
13.12.2012
Hisse Devirleri (12.06.1998 - 36191)
13.12.2012
İbraname (11.04.2000 - 28459)
13.12.2012
Mali Mesuliyet Branşı (25.11.2002 - 75522)
13.12.2012
Motor Sg Genel Şartlarında Değişiklik Kıymet Kazanma (24.07.2003 - 46001)
13.12.2012
Reklamlar (18.07.2002 - 46716)
13.12.2012
Serbest Tarifeye Geçiş (07.08.1990 - 36611)
13.12.2012
Serbest Tarifeye Geçiş (16.03.1990 - 13930)
13.12.2012
Sermaye (16.07.1999 - 51509)
13.12.2012
Sermaye (25.10.1996 - 47090)
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans Sirketlerinin Bilgi İslem Sistemlerine Iliskin Genelge
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge (30.07.2004 - 48598)
13.12.2012
Tazminatta KDV (26.03.2002-18953)
13.12.2012
Tehlikeli Madde - Gübre (29.05.2003 - 33029)
13.12.2012
Trafik Zeyilnameleri (14.05.2003 - 29587)
13.12.2012
Tüp Gaz ve Tehlikeli Madde Tarifeleri (03.01.2003- 268)
13.12.2012
Vukuatlı Sicil (10.09.1998-60004)
13.12.2012
Vukuatlı Sicil (18.05.1998-28204)
13.12.2012
Yazışma Kuralları ve Bildirim (12.01.1994 - 2655)
13.12.2012
Yeni Türk Lirası'na Geçiş Sürecinde Emeklilik Planları ve Sigorta Tarifeleri Kapsamında Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Genelge
13.12.2012
Özelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Genel Şartlar
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sağlık Sigortası Genel Şartları
5.11.2015
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
13.10.2015
Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
5.11.2014
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Yangın Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Kredi Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları
25.5.2015
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Sera Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Bağımsız Denetçilik Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.6.2013
Tekne Poliçesi Genel Şartları
12.12.2012
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Montaj Sigortaları Genel Şartları
12.12.2012
Hayat Sigortaları Genel Şartları
12.12.2012
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Tarım Ürünleri Dolu Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının
12.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - (Konsolide)
1.6.2015
Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Yangına Baglı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları
12.12.2012
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Tek Risk Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
İnşaat Sigortası Genel Şartlari (Bütün Riskler)
12.12.2012
Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları
12.12.2012
Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
12.12.2012
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar -D1
12.12.2012
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları
13.12.2013
Sektör Duyuruları
2017 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları 2016 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/1)
2.2.2016
IBNR Artışlarının Yıllara Yayılması Neticesinde Oluşan Dönem Karının Dağıtımına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/2)
17.3.2016
Sigorta Ve Reasürans Brokerlerinin Portföy Taahhüdünde Bulunmamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/7)
27.5.2016
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/8)
27.7.2016
Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/12)
29.6.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/14)
27.7.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/11)
27.7.2016
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Zorunlu Trafik Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/13)
27.7.2016
Kara Araçları Kasko Sigortası Kapsamında Malûl ve Engelli Araçlarının Poliçe Primlerinin Hesaplanmasında ÖTV İstisnasının Dikkate Alınmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/16)
27.7.2016
Kara Araçları Kasko Sigortası Teminatlarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/15)
19.7.2016
Yıllık Gelir Sigortalarına Yönelik TÜFE Endeksli Anüite Devlet Tahvilleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/4)
29.4.2016
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Taşeron İşletmelerinin Sigorta Ettiren Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/22)
10.8.2016
Yıllık Gelir Sigortasının Hak Sahipleri Tarafından Aranmayan Paralar Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/17)
28.7.2016
2016/23 Sayılı Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2016/25)
7.9.2016
Ticari ve Sınai Sigortalarda Prim Tahakkukuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/27)
9.9.2016
İran'a Yönelik Sigortacılık Faaliyetleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/29)
28.9.2016
2016/11 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/26)
6.9.2016
2016/11 Sayılı Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2016/28)
22.9.2016
Konut ve İşyeri Sigortalarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/18)
1.8.2016
Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/23)
2.9.2016
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/24)
5.9.2016
2015 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/45)
18.5.2016
2010/8, 2010/14 ve 2014/23 Sayılı Sektör Duyurularının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Sektör Duyurusu (2015/44)
3.12.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/41)
26.11.2015
10.08.2015 tarihli ve 2015/28 sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/36)
13.10.2015
Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35)
30.9.2015
2015/16 Sayılı Sektör Duyurusunun Uygulamasının Kontrolüne İlişkin Sektör Duyurusu (2015/31)
11.9.2015
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına ve Nazım Hesaplara Dair Sektör Duyurusu (2015/23)
15.5.2015
Mesafeli Satış Konulu 2014/22 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/33)
11.9.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev'i Değişikliklerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/7)
17.2.2015
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/28)
13.10.2015
Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik Ip Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusuna İlişkin Sektör Duyurusu (2015/16)
3.8.2015
Sigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusu (2015/10)
15.4.2015
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/3)
28.1.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2015/1)
16.2.2015
Elektrik Kesintisi Nedeniyle Sigorta Sözleşmelerine İlişkin İşlemlerde Yaşanan Aksamaya İlişkin Sektör Duyurusu (2015/19)
1.4.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/6)
17.2.2015
Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/22)
26.5.2015
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefat Etmesi Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2015/8)
25.2.2015
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/13)
26.11.2015
Sigorta Acentelerinin Şube Açma ile İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2015/4)
9.2.2015
2014 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
27.10.2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/5)
3.3.2014
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/6)
21.2.2014
Hastalık ve Sağlık Sigortalarında Hazırlanacak Aktüerya Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/10)
18.4.2014
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 29 uncu ve 38 inci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/18)
2.9.2014
Yurtdışına Geçici Olarak İhraç Edilen Motorlu Araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/9)
25.3.2014
Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Ruhsat veya İzin Belgesi Olmayan Sigortalıların Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/19)
17.9.2014
Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/30)
28.11.2014
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/20)
17.9.2014
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hükümlerine Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/31)
28.11.2014
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Hükümlerine Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/31)
17.2.2015
Yardım (Asistans) Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/23)
14.10.2014
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/8)
24.2.2014
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/8)
24.2.2014
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (2014/22)
30.9.2014
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/25)
15.10.2014
Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçelerinde Eksik/Aşkın Sigortaya İlişkin Sektör Duyurusu (2014/14)
11.6.2014
İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu (2014/2)
21.1.2014
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2014/13)
28.5.2014
İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu - EK TABLO (2014/2)
20.2.2014
2013/14 Sayılı On-line Kasko Projesine İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapan Sektör Duyurusu (2014/3)
20.2.2014
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/4)
20.2.2014
2013 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2013/1)
8.2.2013
Teknik Karşılılarda Brüt ve Net Tutarların Gösterimi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/2)
8.2.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/5)
12.2.2013
İrat Teminatı İçeren Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/6)
11.3.2013
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/9)
10.4.2013
AZMM'ye Esas Dosyaların Geçmişe Dönük Olarak Güncellenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/13)
25.7.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeye İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yapılan Değişikliklere Dair Sektör Duyurusu (2013/10)
2.6.2016
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu II (2013/18)
24.9.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu (2013-7)
10.6.2014
Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçe Şablonuna İlişkin Sektör Duyurusu (2013/4 )
8.2.2013
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasında Araç Değişikliğine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/17)
2.9.2013
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/20)
20.12.2013
2012 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Bilgilendirmeler Hakkında Sektör Duyurusu (2012-14)
10.6.2014
sd Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu (No:2012/ 13)
8.2.2013
sd Şirketler Tarafından Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu(No:2012/ 2)
8.2.2013
sd Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (No:2012/ 6)
8.2.2013
sd İşsizlik Teminatının Sunulmasına İlişkin Sektör Duyurusu
8.2.2013
sd Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılması
8.2.2013
sd 2011 5 sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 18)
8.2.2013
sd Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu (No_2012 10)
8.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu (No_2012 15)
8.2.2013
sd Şirketler Tarafından Ödenecek Tazminatlarda Tazminatın İndirim veya Kaldırılmasına Yönelik İspat Yükümlülüğüne İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 12)
8.2.2013
sd Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 7)
8.2.2013
sd Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 5)
8.2.2013
sd 2011 14 sayılı Sektör Duyurusunda Düzeltme Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2012 3)
8.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçe Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu ( No _ 2012 1 )
8.2.2013
sd Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2012 4)
8.2.2013
2011 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
sd Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu (No:2011/ 8)
8.2.2013
sd Hayat Grubu ve Hastalık/Sağlık Sigortaları Branşlarında Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Veri Transferine İlişkin Sektör Duyurusu (No:2011/ 13)
8.2.2013
sd Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatının Hazırlanması ve Görüş Paylaşımı Hususunda Uyulacak İlke ve Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (No_2011 9)
8.2.2013
sd Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu(No_2011 14)
8.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2011 5)
8.2.2013
sd Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Dikkate Alınacak Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2011 10)
8.2.2013
sd Azınlık Paylarının ve Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesinin İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2011 2)
8.2.2013
sd 2011 6 sayılı Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Sektör Duyurusu
8.2.2013
2010 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
sd Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Teminat ve Prim Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (N0_2010 24)
11.2.2013
sd E-Şikayet Sistemine İlişkin Sektör Duyurusu(No_2010 43)
11.2.2013
sd 2007 27 sayılı Genelge Kapsamında Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 40)
11.2.2013
sd Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 45)
11.2.2013
sd Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2010 25)
11.2.2013
sd Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin İlave Sektör Duyurusu (No_2010 7)
11.2.2013
sd Reasürans Raporu İle İlgili Ek Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 2)
11.2.2013
sd Güvence Hesabı Katılma Paylarının Ödenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 44)
11.2.2013
sd Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2010 39)
11.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 38)
8.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Eşzamanlı Poliçesi Düzenlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (No_ 2010 33)
8.2.2013
sd Derecelendirme Faaliyetleri Uygun Görülen Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlar Tarafından Verilen ve Müsteşarlığımızca Kabul Edilen Asgari Notların Revize Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2010/32)
8.2.2013
sd Sigorta Eksperleri Tarafından Yapılabilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 30)
8.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2010/29)
8.2.2013
sd Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusu (No_ 2010 28)
8.2.2013
sd Hayat Branşında Faaliyet Gösteren Şirketlerde Teminat Tesisine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 27)
8.2.2013
sd Bir ve Bir Yıldan Kısa Süreli Hayat (Kazanılmamış Primler Karşılığına Konu Hayat) Sigortalarının Teminat Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 16)
8.2.2013
sd Direkt Endirekt Primlere İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_ 2010 9)
8.2.2013
sd 2010/8 sayılı Sektör Duyurusu ile Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2010/14)
8.2.2013
sd Risk Birikim Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 15)
8.2.2013
sd Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 19)
8.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu (No: 2010/22)
8.2.2013
sd Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 21)
8.2.2013
sd Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 20)
8.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Tedavi Giderleri Kapsamına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 01)
8.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Kusur Durumun Belirlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 12)
8.2.2013
sd Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası arasındaki Rücu Taleplerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 13)
8.2.2013
sd Gerekçeli İzahat Yapılmasına ve Şüpheli Tespit Edilen Taleplere İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 11)
8.2.2013
sd Kara Taşıtları Kasko Sigortası ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında Prim İadesi Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2010 18)
8.2.2013
sd Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alimlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No _ 2010 8)
8.2.2013
sd Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No _ 2010 4)
8.2.2013
sd Mali Tabloların Gerçeğe ve Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenmesi Hususunda Sorumluların Uyarılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No _ 2010 3)
8.2.2013
2009 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
sd Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin Merkez Dışı Birimlerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 36)
11.2.2013
sd Tarım Sigortaları Havuzundan Alınan İşler İçin Hesaplanan Kazanılmamış Primler Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu ( No _ 2009 35 )
11.2.2013
sd Sigorta Eksperlik Belgelerinde Dallara Göre Eksperlik Eşleştirilmesi ve Müktesep Haklara İlişkin Söktör Duyurusu (No_2009 29)
11.2.2013
sd Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Uyarınca İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu Hakkında Sektör Duyurusu (No_2009 27)
11.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Refakat Ücretine İlişkin Sektör Duyurusu (2009 23)
11.2.2013
sd Asistans Hizmetleri Çerçevesinde 2009 9, 2009 14 ve 2009 16 Sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Ek Sektör Duyurusu (2009 24)
11.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Dikkate Alınacak Belgeler Hakkında Sektör Duyurusu (2009 20)
11.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Sınır Hakkında Sektör Duyurusu (2009 18)
11.2.2013
sd Ev-Ofis Şeklinde Faaliyet Gösteren Acentelere İlişkin Sektör Duyurusu (2009 33)
11.2.2013
sd Vefat Teminatı Priminin Depreme Ait Kısmının Tespit Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2009 19)
11.2.2013
sd 2009 11 Sayılı Genelgede Yer Alan Hususlar ile Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 22)
11.2.2013
sd Aktüerler Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca Yapılması Gereken Bildirime İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 17)
11.2.2013
sd Emeklilik Şirketlerinde Giriş Aidatlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2009 13)
11.2.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimlerin Aktarımı Hakkının Kullanımına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/8)
2.6.2016
sd Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Formlara İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 15)
11.2.2013
sd Raylı Araçlar Genel ve Tekne Sorumluluk Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2009 12)
11.2.2013
sd Asistans Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 16)
11.2.2013
sd 01.03.2009 t.li ve 27156 s.lı RG'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2inci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2009/10)
11.2.2013
sd Saklama Payı Tabloları ile Reasürans Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 5)
11.2.2013
sd Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 9)
11.2.2013
sd Bazı Branşlar İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_ 2009 11)
11.2.2013
sd Seyahat Araç destek Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_ 2009 7)
11.2.2013
sd Sermaye Yeterliliği Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 6)
11.2.2013
sd 2009 6 ve 2009 9 Sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Ek Sektör Duyurusu (No_ 2009 14)
11.2.2013
sd Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye Yönelik Sektör Duyurusu (No_2008 4)
11.2.2013
sd Hayat Sigortaları Bilglendirme Formunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2009 3)
11.2.2013
sd Aylık Mali Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu
11.2.2013
sd Emeklilik Şirketlerinde Giriş Aidatlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Açılan "Katılımcılar Cayma Hesabı"nın Açıklamasına Dair Sektör Duyurusu (2009 21)
11.2.2013
sd Hayat, Bir Yıldan Uzun Süreli Ferdi Kaza, Sağlık, Hastalık Ve İhtiyari Deprem Sigortaları Tarifeleri Hakkında Sektör Duyurusu (No_2009 1)
11.2.2013
2008 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
sd Sigorta Eksperliği Ruhsatnamelerinin Eşleştirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (No_ 2008 38-A)
11.2.2013
sd Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Trafik Kaza Tespit Tutanaklarının Değerlendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2008 43)
11.2.2013
sd Sigorta Şirketlerinin Hayat Dalı İçin Hesaplanan Teminat Tutarlarının Müsteşarlığa Bildirimi Hakkında Sektör Duyurusu (2008 39)
11.2.2013
sd Yurt Dışında Motorlu Araç işletilmesi Nedeniyle Tabi Olunacak Hukuki Sorumluluğa Karşı Sigorta Şirketlerince Sağlanabilecek Sigorta Teminatına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/18)
11.2.2013
sd Hayat Sigortalarında Standart Dışı Risklerin Kabulü ve Riziko Karına İştirak Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu(2008 17)
11.2.2013
sd Matematik Karşılıklara İlişkin Gelirler Üzerinden Kaynağında Kesilen Stopajların Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarından İndirilmesine Ve Sigortalılara Dağıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2008/46)
11.2.2013
sd Şirketlerden Talep Edilen Tablolara İlişkin Bazı Sektör Duyurularında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 45)
11.2.2013
sd Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin 2008 35 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyursu (No_ 2008 47)
11.2.2013
sd 2008 31 Sayılı Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelgede Belirtilen Tablolar Yeni Tablolar Eklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 42)
11.2.2013
sd Gayrimenkul ve İştirak Satış Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesap Kodlarına ilişkin Sektör Duyurusu (No_2008 41)
11.2.2013
sd Sigorta Eksperlerine Yeni Eksperlik Dallarında Görev Verilmesine İlişkin SektörDuyurusu (2008 44)
11.2.2013
sd Trafik Kazalarında Hak Sahiplerinin Taleplerinin Müteselsil Sorumluluk Hükümlerine Göre Tahsil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 25)
11.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesi Gereğince Dipnotların Hesap Özetleriyle Birlikte Gönderilmesi Gerektiğine İlişkin Sektör Duyurusu (No: 2008/40)
11.2.2013
sd Yargıya İntikal Etmiş Hasar Dosyaları İçin Muallak Tazminat Karşılığı Ayrılması Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 37)
11.2.2013
sd Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 35)
11.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/36)
11.2.2013
sd Muallak Tazminat Ve Devam Eden Riskler Karşılığı İle Üretim Gider Paylarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 34)
11.2.2013
sd 5684 Sayılı Sigortacılık Kanuna İstinaden Çıkarılan; Sermaye Yeterliliği, Teknik Karşılıklar ve Finansal Raporlamaya İlişkin Yönetmelikler ile İlgili Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/24)
11.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin TMS ve TFRS Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008-33)
11.2.2013
sd İstihdam Branşı İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2008 32)
11.2.2013
sd Sigorta Şirketlerinin Sigortacılık Hizmetleri ile İlgili Olarak Geliştirdikleri İş Ortaklıklarının Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 31)
11.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin 2008 22 Sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 30)
11.2.2013
sd Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şekline İlişkin 2007 9 Sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 1)
11.2.2013
sd İşsizlik Teminatının Hayat Sigortalarına Ek Teminat Olarak Verilmesine Yönelik Sektör Duyurusu (No_2008 2)
11.2.2013
sd Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 3)
11.2.2013
sd Yurt Dışında Yapılabilecek Sigortaların Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 4)
11.2.2013
sd Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Zeylname Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/6)
11.2.2013
sd Paket Poliçe Ve Ek Teminat Uygulamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 7)
11.2.2013
sd Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 8)
11.2.2013
sd Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 9)
11.2.2013
sd Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında 2008 7 Sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (No_2008 11)
11.2.2013
sd Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 12)
11.2.2013
sd Tescili Beklenen Sermaye Tutarlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2008 13)
11.2.2013
sd 2007 Yıl Sonu Mali Tablolarının Gazetede İlan Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008 14)
11.2.2013
sd Mülga 7397 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara Yönelik İzlenecek Usule İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 15)
11.2.2013
sd Sigorta Şirketlerce Müsteşarlığımız Lehine Bloke Edilen Teminatlara İlişkin Bilgilerin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Sigortacılık Gözetim Sistemi Portalına Yüklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No:2008/19)
11.2.2013
sd 31.3.2008 Tarihli Finansal Tablo Dipnot Biçimine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 20)
11.2.2013
sd Halka Açık Sigorta Şirketlerinin Finansal Tabloların Hazırlanması, Sunulması Ve Bağımsız Denetimden Geçirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2008 21)
11.2.2013
sd Uzun Süreli Ferdi Kaza Ve Sağlık Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_ 2008 22)
11.2.2013
2007 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
sd Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinin 5 İnci Maddesine İstinaden Genel Şartların Poliçe Ekinde Sigorta Ettirene Verilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 8)
11.2.2013
sd Şirketlerin Finansal Tablolarının Yayımında Müsteşarlıkça Belirlenen Gazete Tirajlarına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 20)
11.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Ruhsatnamelerinin Yenilenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 12)
11.2.2013
sd Ruhsatname Yenilemelerine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 14)
11.2.2013
sd Levhaya Kayıt Olan Gerçek Ve Tüzel Kişi Eksperlere İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 16)
11.2.2013
sd Kredi Sigortası Ve İhracat Kredi Sigortası Uygulamaları İle İlgili Sektör Duyurusu (No_2007 9)
11.2.2013
sd Hayat, Bir Yıldan Uzun Süreli Ferdî Kaza, Sağlık, Hastalık Ve İhtiyari Deprem Sigortaları Tarifelerinin Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (No_2007 10)
11.2.2013
sd Hayat Sigortalarında Kar Payı Kalıntısı Dağıtımına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 21)
11.2.2013
sd Hayat Sigortaları Tarife ve Kâr Payı Teknik Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 19)
11.2.2013
sd Deprem Hasar Karşılıklarının Sermaye Artırılmasında Kullanılmasına Dair Sektör Duyurusu (No_2007 18)
11.2.2013
5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 44 Üncü Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (No_2007 11)
11.2.2013
sd 2007 Yılı İçin Altı Aylık Ara Mali Tabloların Sınırlı, Yıllık Mali Tabloların İse Sürekli Bağımsız Denetimden Geçirilmesi Gerektiğine Dair Sektör Duyurusu (No_2007 4)
11.2.2013
sd Sigorta Sözmleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe İstinaden Hazırlanan ve Mal Sigortaları Kapsamındaki Sigorta Sözleşmelerinde Kullanılacak Bilgilendirme Formu Hakkında Sektör Duyurusu (No:2007/1)
11.2.2013
sd 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 14 Üncü Maddesine İstinaden Kurulacak Güvence Hesabı Kapsamında, Sigorta Şirketlerince Sigorta Ettirenlerden Kesilecek Katılma Paylarının Tahsiline İlişkin Sektör Duyurusu (No:2007/7)
11.2.2013
sd Mesleki Sorumluluk Sigortası Ve Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartlarının Sonuçlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (No:2007/13)
11.2.2013
sd 2007/1 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ Uyarınca Tehlikeli Hastalıklar ve Sürekli Sakatlık Teminatının Ek Teminat Şeklinde Verilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (No: 2007/15)
11.2.2013
sd Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15 inci Maddesi Reasürans Politikaları Kapsamında Hazırlanan Şirket Riskinin Değerlendirilmesine İlişkin Tabloya Dair Sektör Duyurusu (No:2007/17)
11.2.2013
2007 Yılından Önceki Yıllarda Yayımlanan Sektör Duyuruları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Tarife ve Talimatlar
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Karayolu Yolcu Taşımcılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat
13.12.2012
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat
13.12.2012
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat
13.12.2012
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı (18.6.2008 - 26910)
13.12.2012
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (18.6.2008 - 26910)
13.12.2012
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (18.6.2007 - 26910)
13.12.2012
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Devlet Destekli Sera Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Tarife ve Talimatı
13.12.2012
Diğer Kararlar
Bireysel Emeklilik Mevzuatı
Kanunlar Bakanlar Kurulu Kararları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Yönetmelikler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (02.01.2017 - 29936)
3.1.2017
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.12.2016 - 29921)
3.1.2017
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.12.2016 - 29921)
3.1.2017
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik (05.02.2016 - 29615)
5.2.2016
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
12.8.2013
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.05.2015 - 29366)
25.5.2015
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
12.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik
12.8.2013
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yaratacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik (1.3.2009 - 27156)
12.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sİstemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9.11.2012 - 28462)
13.12.2012
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (8.1.2008 - 26750)
13.12.2012
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği (12.01.2008 - 26754)
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (31.10.2001 - 24569)
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (7.8.2007 - 26606)
13.12.2012
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik (19.7.2007 - 26941)
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (29.08.2009 - 27334)
13.12.2012
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2011 - 27893)
8.2.2013
Tebliğler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ
13.8.2013
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
13.8.2013
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ
13.8.2013
Emeklilik Planları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
13.8.2013
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
13.8.2013
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13.8.2013
Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ
13.12.2012
Emeklilik Planları Hakkında Tebliğ
13.12.2012
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ
13.12.2012
Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Tebliği
13.12.2012
Genelgeler
2018 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2017 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2016 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2015 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge (2015/56)
25.12.2015
23.08.2010 tarihli 2010/10 sayılı "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge" de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51)
16.12.2015
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/50)
30.11.2015
Emeklilik Planı Hakkında Genelge (2015/47)
26.11.2015
Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/46)
23.11.2015
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine ve Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2015/35)
2.9.2015
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/33)
28.8.2015
2014 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2013 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2012 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
2011 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2010 Yılında Yayımlanan Genelgeler 2009 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin Genelge
13.8.2013
2008 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Altyapı Yeterliliklerinin Sınanmasında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge
13.8.2013
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Kullanılacak Belge ve Formlar ile Üye ve Çalışanların Bilgilendirilme Esasları Hakkında Genelge
13.8.2013
Emeklilik Gözetim Merkezi'ne Gönderilecek Gözetime Esas Verilere İlişkin Genelge
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Hesaplarının Birleştirilmesi ve Birikimlerin Aktarılması Hakkında Genelge
13.8.2013
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge
13.8.2013
Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Mevzuatı Uyarınca Çıkarılmış Olan Bazı Genelge ve Özelgelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge
13.8.2013
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge
13.8.2013
2007 Yılında Yayımlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
2007 Yılından Önceki Yıllarda Yayınlanan Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Kullanılacak Açıklamalar ile Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarına İlişkin Genelge
13.8.2013
Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Hayat Sigortalarında Geçen Sürenin Hesabına İlişkin Genelge
13.8.2013
Gözetime Esas Veri Kümesi Transfer Tanımlamalarına İlişkin Genelge
13.8.2013
Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri ile İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge
13.8.2013
Gözetime Esas Veri Kümesi Transfer Tanımlamalarına İlişkin 2004-6 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge
13.8.2013
Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri ile İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin 2004-2 No'lu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge
13.8.2013
Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge
13.8.2013
Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge
13.8.2013
Özelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayarak Müsteşarlığa İade Edilen Devlet Katkısı Tutarlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/7)
24.2.2014
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu
13.8.2013
Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatının Hazırlanması ve Görüş Paylaşımı Hususunda Uyulacak İlke ve Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergisel Uygulamalara İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeye İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yapılan Değişikliklere Dair Sektör Duyurusu
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimlerin Aktarımı Hakkının Kullanımına İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Emeklilik Planlarındaki Fon Porföy Sınırlamalarına İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu
13.8.2013
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu
13.8.2013
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kredi Kullanımı ve Teminat Gösterilmesi Hakkında
13.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Formlara İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
2010-8 Sayılı Sektör Duyurusu ile Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu
13.8.2013
Hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine aktarımlarda, aktarım hakkı süresinin dolması hakkında (No: 2006/2)
13.12.2012
Giriş aidatı borcu olan katılımcıların ayrılmak istemeleri durumunda hesaplanacak birikim tutarı (No: 2006/1)
13.12.2012
TÜFE'ye endeksli değerlemeler(No: 2005/7)
13.12.2012
Bireysel emeklilik sisteminde geçen sürenin hesabı (No: 2005/6)
13.12.2012
Katılımcının birikimlerinin emeklilik şirketleri arası aktarımı (No: 2005/5)
13.12.2012
Emeklilik şirketleri tarafından yürütülen pazarlama ve satış işlemleri (No: 2005/4)
13.12.2012
Bireysel emeklilik hesaplarının emeklilik şirketleri arasında aktarımı (No: 2005/3)
13.12.2012
Yatırıma yönlendirme yükümlülüğünün ihlali (No: 2005/1)
13.12.2012
Birikimli hayat sigortalarından aktarımda esas alınacak tarih hakkında (No: 2004/2)
13.12.2012
On yıllık sürenin hesabında esas alınacak asgari katkı payı miktarları (No: 2004/1)
13.12.2012
Sektör Duyuruları
2018 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları 2017 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları 2016 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları 2015 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları 2014 Yılında Yayımlanan Sektör Duyuruları
SPK Kararları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sermaye Piyasası Kurulunun 23.07.2010 Tarih ve 21-640 Sayılı Kararı
13.8.2013
SeSermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2007 Tarih ve 45-1228 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2006 Tarih ve 8-172 Sayılı Kararı
13.12.2012
Fonların Ödünç İşlemlerine İlişkin Esaslar
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 16.12.2005 Tarih ve 52-1488 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 30.06.2005 Tarih ve 26-843 Sayılı İlke Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 10.06.2005 Tarih ve 23-748 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 03.06.2005 Tarih ve 22-719 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 Tarih ve 11-363 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 18.02.2005 Tarih ve 6-190 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 06.01.2005 Tarih ve 1-9 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 26.08.2004 Tarih ve 36-1084 Sayılı Kararı
13.12.2012
Sermaye Piyasası Kurulunun 05.03.2004 Tarih ve 9-216 Sayılı Kararı
13.8.2013
Sermaye Piyasası Kurulunun 11.07.2003 Tarih ve 36-852 Sayılı Kararı
13.12.2012
Mevzuat Taslakları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
İlgili Diğer Mevzuat
Kanunlar
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu (18.05.2012 - 28296)
15.9.2014
Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi İle Karşılanması Hakkında Kanun
13.12.2012
5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
13.12.2012
4864 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
13.12.2012
4697 Sayılı Bazi Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13.12.2012
4684 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13.12.2012
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
13.12.2012
2918 ve 7397 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13.12.2012
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
13.12.2012
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
13.12.2012
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
13.12.2012
Bakanlar Kurulu Kararları Yönetmelikler Genel Şartlar Diğer Kararlar
Uluslararası Düzenlemeler
Avrupa Birliği Düzenlemeleri
Hayat Sigortaları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
90/619/EEC: Hayat sigortası alanındaki kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında ve hizmet sunma serbestisinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacak tedbirleri koyan ve 79/267/EEC sayılı Direktifi tadil eden 8 Kasım 1990 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
92/96/EEC: Hayat sigortası ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında ve 79/267/EEC ve 90/619/EEC Sayılı Direktifleri tadil eden (Üçüncü hayat sigortası Direktifi) 10 Kasım 1992 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortacılığının kurulması ve faaliyeti ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında 5 Mart 1979 tarihli Birinci Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortası ile ilgili 5 Kasım 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2002/83/EC
13.12.2012
Hayat Dışı Sigortaları
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
22 Haziran 1987 tarihli ve (87/344/EEC) sayılı Konsey Direktifi
13.12.2012
29 Haziran 1995 tarihli 95/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
13.12.2012
358/2003 Nolu ve 27 Şubat 2003 tarihli Komisyon Tüzüğü EEC Antlaşmasının Kendisine Verdiği Yetkiye Dayanarak Sigorta sektöründeki uygulamalarına ilişkin düzenlemeler
13.12.2012
73/239/EEC: Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetlerinde başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında 24 Temmuz 1973 tarihli Birinci Konsey Direktifi
13.12.2012
Anlaşmanın 67.maddesinin uygulanması hakkındaki 24 Haziran 1988 tarihli 88/361/AAT tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmanın sonuçlanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Kararı
13.12.2012
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili bir Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat dışı sigorta islerinde işletme kurma serbestisine konulan kısıtlamaların kaldırılması hakkında 24 Temmuz 1973 tarihli ve (73/240/EEC) sayılı Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyeti ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında ve 73/239/EEC sayılı Direktif ile 88/357/EEC Sayılı Direktifi değiştiren 18 Haziran 1992 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin eşgüdümüne ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Direktifi, özellikle turistik yardım edimine yönelik olarak tadil eden 10 Aralık 1984 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin eşgüdümüne ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Direktifi, özellikle turistik yardım edimine yönelik olarak tadil eden 10 Aralık 1984 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Konsey Direktifini kredi sigortası ve kefalet sigortası bakımından tadil eden 22 Haziran 1987 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonuna ilişkin 73/239/EEC Sayılı Direktifi tadil eden 29 Haziran 1976 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu, hizmet sunma serbestisinin fiilen kolaylaştırılması ve 73/239/EEC sayılı Direktifin tadili hakkında 22 Haziran 1988 tarihli İkinci Konsey Direktifi
13.12.2012
Motorlu Taşıtlar
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
2000/26/EEC Sayılı 73/239/EEC ve 88/357/EEC Direktiflerini Tamamlayan 16 Mayıs 2000 tarihli Üye Ülkelerin Motorlu Araç Kullanımında Sosyal Sorumluluğa Karşı Sigorta Yasalarının Uyumlaştırılmasına Dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Dördüncü Motorlu Araç Sigortası Direktifi)
13.12.2012
4.3.1 72/166/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 24 Nisan 1972 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
84/5/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması hakkında 30 Aralık 1983 tarihli İkinci Konsey Direktifi
13.12.2012
90/232/EEC Sayılı Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Ülkeler arasında yakınlaştırılması hakkında 14 Mayıs 1990 tarihli Üçüncü Konsey Direktifi
13.12.2012
Motorlu taşıtların kullanımında hukuki sorumluluk sigortası ve bu sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılması hakkında 72/166/AET sayılı Konsey Direktifinin uygulanması ile ilgili 26 Ocak 1999 tarihli Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili18 Mayıs 1988 tarihli Sekizinci Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 13 Aralık 1974 tarihli Üçüncü Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 6 Şubat 1974 tarihli Birinci Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 24 Nisan 1972 tarihli ve 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 6 Şubat 1974 tarihli İkinci Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Altıncı Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Beşinci Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 16 Mayıs 1986 tarihli Dördüncü Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 18 Mayıs 1988 tarihli Dokuzuncu Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 18 Mayıs 1988 tarihli Yedinci Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 21 Aralık 1992 tarihli Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 27 Ekim 1997 tarihli Komisyon Kararı
13.12.2012
Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yakınlaştırılması ve sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkındaki 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin Uygulanması ile ilgili 30 Mayıs 1991 tarihli Komisyon Kararı
13.12.2012
Özellikle motorlu taşıt mali sorumluluk konusunda olmak üzere, hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu ile ilgili 73/239/EEC sayılı Direktifi ve 88/357/EEC sayılı Direktifi değiştiren 8 Kasım 1990 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Reasürans, Koasürans (Müşterek Sigorta) Özel Emeklilik Muhasebe, Mali tablolar ve Denetim, Yükümlülük Karşılama Yeterliliği
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
91/674/EEC: Sigorta şirketlerinin yıllık hesaplarına ve konsolide hesaplarına ilişkin 19 Aralık 1991 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Bankalar ve diğer finansal kurumların yıllık ve konsolide mali tabloları hakkında 8 Aralık 1986 tarihli Konsey Direktifi
13.12.2012
Bir sigortacılık grubundaki sigorta şirketlerinin tamamlayıcı denetimi hakkında 27 Ekim 1998 tarihli 98/78/AT sayılı avrupa parlamentosu ve konseyi direktifi
13.12.2012
Hayat Sigortası Dışındaki Sigorta İşletmelerinin Yükümlülük karşılama oranı Gereklilikleriyle İlgili 73/239/EEC Direktifini Tamamlayıcı Nitelikte 5 Mart 2002 Tarihli 2002/13/EEC Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
13.12.2012
Hayat Sigortası İşletmelerinin Yükümlülük Karşılama Yeterliliği ile İlgili 79/267/EEC Direktifini Tamamlayıcı Nitelikteki Avrupa Parlamentosu ve 5 Mart 2002 tarihli Konsey 2002/12/EC Direktifi
13.12.2012
Şubeleri bir Üye Devlette kurulmuş olan ancak merkez büroları o Üye Devlet dışında bulunan kredi kurumları ile mali kurumların şubelerinin, yıllık muhasebe belgelerinin yayımlanmasıyla ilgili yükümlülükleri hakkında 13 Şubat 1989 tarihli 89/117/EEC Konsey Direktifi
13.12.2012
İstatistik Aracılar Tasfiye ve Yeniden Yapılanma, Sigorta Gruplarının Ek Denetimi E- ticaret ve uzaktan satış, Sigorta Komitesi, Rekabet
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği Düzenlemeleri
İlkeler Rehber Kitaplar
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Rehber-1.Ödeme Gücü Yeterliliği Kontrol Seviyesine İlişkin Rehber Kitap
13.12.2012
Rehber-2.Denetim Modelinin Parçası Olarak Aktüerlerden Yararlanılmasına İlişkin Rehber Kitap
13.12.2012
Rehber-3.Stres Testinin Kullanılmasına İlişkin Rehber Kitap
13.12.2012
Rehber-4.Sigorta Denetçileri ve Şirketleri için Kara Para Aklamaya İlişkin Rehber Kitap
13.12.2012
Rehber-5.Kamuyu Aydınlatmaya İlişkin Rehber Kitap
13.12.2012
Rehber-6.Mali Güç ve İtibara Yönelik İlkeler ve Uygulamaları
13.12.2012
Rehber-7.Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri İçin Sigorta Düzenlemesi ve Denetimine İlişkin Rehber
13.12.2012
Rehber-8.Düzenleyici Otoritelerin Bilgi Paylaşımını Kolaylaştırmaya Yönelik Not
13.12.2012
Standartlar
Yürürlükten Kalkan Mevzuat
Kanunlar Kanun Hükmünde Kararnameler Yönetmelikler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.8.2013
Tramer Yönetmeliği (16.12.2003 - 25318)
13.12.2012
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (RG:8.9.2003 - 25223)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik (7.8.2007 - 26606
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği (RG:1.11.2000 - 24217)
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği (RG:11.5.1992 - 21225)
Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği (08.08.1998 - 23427)
13.12.2012
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik (RG:8.9.2003 - 25223)
Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği (9.8.2008 - 26962)
13.12.2012
Mükerrer Sigorta Murakabe Yönetmeliği (13.07.1929 - 1240)
13.12.2012
Motorlu Taşıt Bürosu Yönetmeliği (26.10.1991 - 21033)
13.12.2012
Karayolu Taşıma Yönetmeliği (25.02.2004 - 25384)
13.12.2012
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (28.02.2002 - 24681)
13.12.2012
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (01.12.2001 - 24600)
13.12.2012
Birlik Yönetmeliği (31.01.1989 - 20065)
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9.4.2008 - 26842)
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (28.2.2002 - 24681)
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (17.8.2007 - 26616)
13.12.2012
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik (03.03.2004 - 25391)
13.12.2012
Aktüerler Yönetmeliği (15.8.2007 - 26614)
13.12.2012
Tebliğler Diğer Kararlar Genelgeler
Mevzuat Yayınlanma Tarihi
Sektör Duyurusu
Mevzuat Yayınlanma Tarihi