Teminat Sisteminin Parçası Olarak Kefalet Sigortası

Başlık: Teminat Sisteminin Parçası Olarak Kefalet Sigortası
Sayı: 2014-4
Yazar(lar): Melike Gözüşirin
Dil: Türkçe
Tarih: Ağustos 2014
Özet:
Kefalet sigortası ile sigortacı, borçlunun sözleşmeden veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlamaktadır. Kefalet sigortası, banka teminat mektupları gibi proje finansmanında kullanılan araçlardan biridir. Kefalet Sigortası Genel Şartları 1 Şubat 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kefalet sigortası genel şartlarında avans ödeme, ihaleye katılım, performans, emniyeti suiistimal gibi bazı teminat türleri tanımlanmıştır.
Dosya: Teminat Sisteminin Parçası Olarak Kefalet Sigortası