Türkiye’de Mali Konsolidasyon

Başlık: Türkiye’de Mali Konsolidasyon
Sayı: 2015-3
Yazar(lar): Hasan Tahsin Batum
Dil: Türkçe
Tarih: Şubat 2015
Özet:
Çalışma kapsamında 1990-2010 dönemine ilişkin olarak Türkiye’de merkezi yönetim düzeyinde gerçekleşen konsolidasyon süreçlerinin tespit edilmesi ve bu süreçlerin özellikleri ile birlikte uygulanan mali uyum politikalarının sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Konsolidasyon dönemleri, literatürde yaygın olarak kullanılan yaklaşımlara paralel bir şekilde, bütçe dengesi üzerinde etkili olan tek seferlik mali işlemler dikkate alınarak hesaplanan devresel etkilerden arındırılmış faiz dışı bütçe dengesinin potansiyel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)’ye oranındaki değişimi ifade eden mali etki büyüklüğü göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bununla birlikte bazı çalışmalarda faiz dışı bütçe dengesinin GSYH’ye oranındaki değişim de dikkate alınmaktadır. 1994 yılı, 1998 yılı, 2000-2001 dönemi ve 2003-2005 dönemi Türkiye’de mali konsolidayon dönemleri olarak tespit edilmektedir. Bu dönemlerin başarısı, literatürdeki yaygın yaklaşım olan borç stokundaki gerileme ölçütünün yanı sıra, uyum politikalarının sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki etkinliği çerçevesinde ele alınmakta ve sadece 2003-2005 dönemindeki konsolidasyon deneyimi bu kriteri karşılamaktadır.
Dosya: Türkiye’de Mali Konsolidasyon