Türkiye Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri: Tanım, Kapsam ve Değerleme Yöntemi, Uluslararası Standartlardan Farkı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Başlık: Türkiye Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri: Tanım, Kapsam ve Değerleme Yöntemi, Uluslararası Standartlardan Farkı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Sayı: 2015-5
Yazar(lar): Eylem Vayvada Derya
Dil: Türkçe
Tarih: Mart 2015
Özet:
Yönetimler açısından doğru mali ve borç politikalarının belirlenmesi ve takip edilebilmesi için kapsamlı ve düzenli olarak üretilen çeşitli borç göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Borcun sürdürülebilirliğinin takibine olanak sağlayan kamu sektörü net borç stoku bu göstergelerden biridir. Bu çalışmada Türkiye Kamu Net Borç Stoku istatistikleri incelenmiş, verilerin ilk olarak hangi amaçla ve nasıl derlenmeye başlandığı araştırılmış, şu anda hangi kaynaklar ve yöntemler kullanılarak derlendiği anlatılmış, verilerin enstrüman ve sektör kapsamı tespit edilmiş, bu konuda uluslararası standartlar araştırılarak Türkiye verilerinin söz konusu standartlar ile uyumu değerlendirilmiş, diğer ülke örneklerine değinilmiş, veri derlemede yaşanan sorunlar ve veri kapsam ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Dosya: Türkiye Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri: Tanım, Kapsam ve Değerleme Yöntemi, Uluslararası Standartlardan Farkı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri