Türkiye’nin Büyümesinin Küresel Ekonomiye Duyarlılığı

Başlık: Türkiye’nin Büyümesinin Küresel Ekonomiye Duyarlılığı
Sayı: 2015-2
Yazar(lar): Alper Murat Rasgelener Mesut Türkay
Dil: Türkçe
Tarih: Şubat 2015
Özet:
Bu çalışmada 1998-2013 dönemini kapsayan çeyreklik veriler ve Vektör Oto Regresif (VAR) yöntemi kullanılarak dış dünyadaki büyümenin Türkiye’nin büyümesi üzerindeki etkisi ampirik olarak analiz edilmiştir. Model sonuçları küresel ekonomideki büyümenin Türkiye’nin büyümesi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ve bu etkinin örneklem dönemi günümüze yaklaştıkça arttığını göstermektedir. Ülke ve ülke gruplarına göre bakıldığında, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye’nin büyümesini daha fazla etkilediği görülmektedir. Diğer taraftan, AB28’deki büyümenin Türkiye’yi ABD’deki büyümeye göre bir miktar daha fazla etkilediği bulunurken, Çin ve Japonya’nın Türkiye’nin büyümesi üzerindeki etkisi oldukça sınırlı bulunmuştur.
Dosya: Türkiye’nin Büyümesinin Küresel Ekonomiye Duyarlılığı