Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Yöneticinin Sorumluluğu

Başlık: Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Yöneticinin Sorumluluğu
Sayı: 2014-1
Yazar(lar): Özgür Öntürk
Dil: Türkçe
Tarih: Ağustos 2014
Özet:
Sorumluluk hukuku ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çalışmada; özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte daha geniş bir alana yayılması beklenen mesleki sorumluluk sigortaları ile yönetici sorumluluk sigortaları ele alınmıştır. Sorumluluk kavramı ile sorumluluk sigortası kısaca tanımlanmış ve mesleki sorumluluk sigortaları genel olarak incelenmiştir. Çalışmanın son kısmında yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ve yönetici sorumluluk sigortası ve teminatlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Dosya: Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Yöneticinin Sorumluluğu