KURUMSAL Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu

Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması, 12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3 üncü maddesinde dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Bakanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Zorunlu Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Zorunlu Arabuluculuk Komisyonuna ait irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Komisyon İrtibat Bilgileri

Hüsnü TEKİN Fatma TAŞKIRAN Mustafa KURT
Tel    : (312) 204 6000 Tel    : (312) 204 6000 Tel    : (312) 204 6000
Faks : (312) 204 7283 Faks : (312) 204 7470 Faks : (312) 204 7375

E-posta: hazinearabuluculuk@hazine.gov.tr